Mojmír Stupňánek – nábytek a interiéry

úterý 23. 11. 2021, 9:00 – 12:00

Klastr českých nábytkářů, družstvo
Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.
m
ěsto Bystřice pod Hostýnem

Konference věnovaná tvorbě brněnského architekta Mojmíra Stupňánka je dalším příspěvkem obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu ke zpracování problematiky nábytkové tvorby v českých zemích, s důrazem na oblast Moravy a s přesahy na Slovensko.

Je především poděkováním Mojmíru Stupňánkovi za spolupráci a pomoc při výzkumu činnosti Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského i při přípravě několika výstav. Vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu bylo našim záměrem uspořádat mu autorskou výstavu, tu se však vzhledem k současné situaci nepodařilo uskutečnit. Architektovo dílo je připomenuto alespoň virtuální výstavou připravenou Mgr. K. Kouřilovou.

09:00 Úvodní slovo PhDr. Dagmar Koudelková Masarykova univerzita, NCND
09:05 Architekt Mojmír Stupňánek – nábytek a interiérová tvorba Mgr. Karolína Kouřilová Masarykova univerzita
09:30 Mojmír Stupňánek – „speciální“ úkoly PhDr. Dagmar Koudelková Masarykova univerzita, NCND
10:00 Ergonomické sezení očima Mojmíra Stupňánka Ing. Helena Prokopová Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.
10:30 Klekačka – fenomén 80. let 20. století Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. AIT z. s., designkitchen.cz
10:50 Ohlédnutí za prací ve Výzkumném a vývojovém ústavu nábytkářském doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
11:10 Lamelový nábytek – současnost a budoucnost MgA. Sabina Stržínková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:30 Spolužák Mojmír Stupňánek: studentská léta na brněnské Škole uměleckých řemesel doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11:45 Diskuze